Sähkösuunnittelijat NSS ry:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n yhteisen suhdannetiedustelun mukaan rakentamisen pari vuotta jatkunut hyvä kehitys on nyt kääntynyt jyrkkään laskuun. Kevään optimismi on haihtunut globaalin taantumapelon myötä.

Tiedustelu lähetettiin syyskuussa 2011 NSS:n ja STUL:n jäsenrekisteristä kaikille 1828 sähköpostiosoitteensa ilmoittaneelle yritykselle. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 282 yritystä, joista sähköurakoitsijoita oli 249 ja sähkösuunnittelijoita 33. Vastausprosentiksi sähköurakoitsijoiden osalta muodostui 14 ja sähkösuunnittelijoiden osalta vastausprosentti oli 34. Kyselyn kokonais-vastausprosentiksi muodostui 15. Vastausaktiivisuus laski molemmissa ryhmissä selvästi.

Rakennustuotannon kokonaisuudessaan otaksui tulevana puolivuotiskautena kasvavan vain reilu 4 % vastanneista. Vastaajista kuitenkin lähes puolet (49 %) vastaajista odotti sen säilyvän ennallaan. Odotukset ovat merkittävästi pudonneet viime keväästä, jolloin sähkösuunnittelijavastaajien saldoluku (kasvuun uskovien prosenttiosuus - vähentymiseen uskovien prosenttiosuus) oli +36. Nyt saldoluku valahti -45:een.

Optimismia löytyi enää korjausrakentamisesta. Toimisto- ja liikerakentamisen, teollisuusrakentamisen, julkisen rakentamisen ja asuntotuotannon odotukset olivat negatiivisia, kun vähentymiseen uskovia kaikista vastaajista on selvästi enemmän kuin kasvua odottavia. Vielä vuosi sitten erityisesti toimisto- ja liikerakentamisen odotukset olivat sähkösuunnittelijoilla ponkaisseet rajuun nousuun, kun lähes puolet vastaajista odotti tämän alueen kasvavan.

Korjattavaa uskotaan riittävän
Jokaisen alalla tehdyn suhdannetiedustelun perusteella ovat olleet myönteisimmät odotukset korjausrakentamisesta. Asuntojen ja muun korjausrakentamisen uskoo kasvavan tai vähintäänkin pysyvän ennallaan tulevana puolivuotiskautena yli 75 prosenttia vastaajista .

Työkanta heikkenemässä, varsinkin sähkösuunnittelijoilla
Saldoluvulla katsottuna työkantatilanne on koko alalla selvästi heikkenemässä ja oli jo sähkösuunnittelijoilla negatiivinen. Suhdannetiedusteluissa on kysytty myös työ- ja tilauskannan riittävyyttä. Yritysten työ- ja tilauskannan
mediaani oli urakoitsijoilla 4,5 kk ja suunnittelijoilla 4 kk. Työkannan mediaani on koko kyselyn historian ajan vaihdellut 3-5 kuukauteen.

Henkilöstön määrät laskussa
Henkilöstön määrä on urakoitsijoilla pienentynyt viime keväästä vajaan prosentin, mutta ensi keväänä odotetaan selkeää lähes 10 %:n vähennystä. Suunnittelijat uskoivat viime keväänä tarvitsevansa jopa 10 %:n lisäystä kokonaisuudessaan. Toteuma tutkimuksen mukaan oli +2% ja ensi keväänä olisi noin 1% pudotusta.

Tarjouskyselyt ja yritystoiminnan tuloksellisuus
Tarjouskyselyjen määrä verrattuna 3 kuukauden takaiseen oli romahtanut sähkösuunnittelijoilla saldoluvulla mitattuna jopa -55%.
Yritystoiminnan tuloksellisuuden kuluvana vuonna olettaa 60 %:ia sähkösuunnittelijoista vähintään samaksi tai paremmaksi kuin edellisenä vuonna. Saldoluku oli kumminkin muuttunut +20:stä -18:ta.

Yhteenveto
Tulevaisuuden odotukset ovat siis puolen vuoden aikana muuttuneet dramaattisesti myös rakennusalalla. Toivottavasti rahoitusmarkkinoilla tapahtuu nopeasti muutosta parempaan suuntaan eivätkä nämä synkät tämänhetkiset näkemykset tule toteutumaan.

Lisätietoa: Risto Hiltunen, NSS ry:n toimitusjohtaja, risto.hiltunen@nssoy.fi