Usko rakentamiseen on vahvistunut kaikilla rakentamisen osa-alueilla. Asuntorakentaminen on noussut korjausrakentamisen rinnalle kasvualueeksi.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n yhteisen suhdannetiedustelun mukaan usko rakentamiseen on viimeisen vuoden aikana selvästi parantunut. Syksyn 2014 jälkeen alkanut positiivinen kehitys on jatkunut. Vastaajien odotukset ovat parhaiden vuosien tasolla.

Tiedustelu lähetettiin syyskuussa 2016 NSS:n ja STUL:n jäsenrekisteristä 1693:lle sähköpostiosoitteensa ilmoittaneelle yritykselle. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 223 yritystä, joista sähköurakoitsijoita oli 194 ja sähkösuunnittelijoita 29. Vastausprosentiksi sähköurakoitsijoiden osalta muodostui 12 ja sähkösuunnittelijoiden osalta vastausprosentti oli 33.Vastauksissa näkyy rakentamisen hyvä suhdannetilanne. Kokonaisuutena odotukset rakentamisen suhteen ovat positiiviset, mutta alueellisesti vaihtelut ovat suuria.

Korjausrakentaminen ja asuntotuotanto kasvu-uralla
Jokaisella alalla tehdyn suhdannetiedustelun perusteella myönteisimmät odotukset ovat olleet korjausrakentamisessa. Asuntojen ja muun korjausrakentamisen uskoo kasvavan tai vähintäänkin pysyvän ennallaan tulevana puolivuotiskautena yli 92 prosenttia vastaajista. Myös asuntotuotannon odotukset ovat kehittyneet positiivisesti, sillä 41 prosenttia vastaajista uskoo tuotannon kasvavan ja lisäksi 44 prosenttia uskoo nykyisen tuotannon tason säilyvän.

Työkanta ja tarjouskyselyt hyvällä tasolla
Työkanta sähkösuunnittelijoilla on saldoluvulla mitattuna kasvanut vuoden 2015 keväästä lähtien. Työkannan mediaani on nyt 4 kuukautta, kun se oli keväällä 3 kuukautta.Sähkösuunnittelijoilla tarjouskyselyjen määrä oli kasvanut tai pysynyt ennallaan 79,3 prosentilla.  Saldoluvulla 4 mitattuna tilanne on parempi kuin viime syksynä (2). 

Henkilöstön määrässä suunnittelijoilla edelleen lisäystarvetta
Kyselyssä kysytään myös kunkin vastaajayrityksen henkilömäärät puoli vuotta sitten, nyt ja ennuste puolen vuoden päästä. Suunnittelijavastaajista 27,6 prosenttia arvioi yrityksensä henkilömäärän kasvavan ja vain 3,4 prosenttia vähenevän. Henkilömäärillä ilmoitettuna suunnittelijoiden määrä on kasvanut 3,1 prosenttia ja kasvaa tulevana puolivuotiskautena 4,3 prosenttia.

Hintataso ja yritystoiminnan tuloksellisuus
Hintatason uskotaan pysyvän seuraavan puolivuotiskauden samalla tasolla. Yritystoiminnan tuloksellisuuden odotetaan kuluvan vuoden osalta olevan lähes viime vuotisella tasolla. Kaiken kaikkiaan suhdannetiedustelu osoitti, että uskotaan rakentamisen positiivisen vireen jatkuvan. Suunnittelijoiden mielialat ovat pysyneet kokonaisuudessaan viime kevään hyvällä tasolla. Tosin yritysten ja eri alueiden välillä on suuria eroja.

Katso syksyn kyselyn graafit tästä.

Lisätietoa: toimitusjohtaja Risto Hiltunen, NSS ry, puh. 0400 712 365, risto.hiltunen@nssoy.fi