(4.4.2017) Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n yhteisen suhdannetiedustelun mukaan usko rakentamiseen on edelleen selvästi parantunut. Syksyn 2014 jälkeen alkanut positiivinen kehitys on jatkunut. Sekä suunnittelijoiden että urakoitsijoiden näkymät ovat koko suhdannekyselyhistorian parhaat, toki paikallisia eroja löytyy.


Tiedustelu lähetettiin maaliskuussa 2017 NSS:n ja STUL:n jäsenrekisteristä 1680:lle sähköpostiosoitteensa ilmoittaneelle yritykselle. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 264 yritystä, joista sähköurakoitsijoita oli 233 ja sähkösuunnittelijoita 31. Vastausprosentiksi sähköurakoitsijoiden osalta muodostui 15 ja sähkösuunnittelijoiden osalta vastausprosentti oli 36. Ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen rakennustuotannon odotetaan kasvavan kaikilla rakentamisen osa-alueilla.

Rakentaminen kasvu-uralla

Jokaisella alalla tehdyn suhdannetiedustelun perusteella myönteisimmät odotukset ovat olleet korjausrakentamisessa. Nyt asuntotuotannon ja niiden korjaamisen kasvuun uskotaan eniten. Sen jälkeen tulee muu korjausrakentaminen, mutta kaikki osa-alueet siis nähdään positiivisella kasvu-uralla.

Tarjouskyselyt ja työkanta lisääntyneet

Sähkösuunnittelijoilla tarjouskyselyjen määrä oli kasvanut tai pysynyt ennallaan 84 prosentilla.  Saldoluvulla 13 mitattuna tilanne on parempi kuin viime syksynä (3).  Sähkösuunnittelijoilla tiedusteluajankohdan työkanta verrattuna puoli vuotta aikaisempaan oli  saldoluvulla katsottuna suurempi, nyt 12,9 kun syksyllä se oli 1,7. Suhdannetiedusteluissa on kysytty myös työ- ja tilauskannan riittävyyttä tiedusteluajankohdan kapasiteetille. Yritysten työ- ja tilauskannan riittävyyden mediaani oli sekä urakoitsijoilla että suunnittelijoilla 4 kuukautta, eli sama kuin syksyllä mutta parempi kuin keväällä 2016 (3).

Työkannan mediaani on koko kyselyn historian ajan vaihdellut 3–5 kuukauteen.

Henkilöstön määrässä suunnittelijoilla edelleen lisäystarvetta

Kyselyssä kysytään myös kunkin vastaajayrityksen henkilömäärät puoli vuotta sitten, nyt ja ennuste puolen vuoden päästä. Suunnittelijavastaajista 87 prosenttia arvioi yrityksensä henkilömäärän olevan yhtä suuri tai kasvavan. Henkilömäärillä ilmoitettuna suunnittelijoiden määrä on kasvanut 8 prosenttia syksystä ja kasvaa tulevana puolivuotiskautena 5,6 prosenttia.

Hintataso ja yritystoiminnan tuloksellisuus

Hintatason katsoo nousseen tai pysyneen paikallaan 94 prosenttia vastaajista ja saman kehityksen uskotaan jatkuvan seuraavan puolivuotiskauden aikana. Yritystoiminnan tuloksellisuudessa odottaa kuluvan vuoden osalta parempaa tai samanlaista tasoa yli 80 prosenttia vastaajista. Kaiken kaikkiaan suhdannetiedustelu osoitti suunnittelijoiden osalta positiivista tulosta.

Risto Hiltunen Sähkösuunnittelijat NSS ry