Toiminnan kehittämiseen vahvasti ja systemaattisesti satsaava haapajärveläinen Selkämaan Suunnittelu Oy on valittu vuoden 2017 sähkösuunnittelijaksi. Tunnustuksen  otti vastaan yrityksen toimitusjohtaja Tomi Vähäkangas Sähköisen talotekniikan rakennuttajaseminaarissa Suomalaisella klubilla torstaina 24. elokuuta.

Vuonna 1982 perustetulla yrityksellä on viisi työntekijää, joiden monipuolisesta osaamisesta saa käsityksen tutustumalla yrityksen referenssilistaan. Kohdekirjo on laaja julkisen sektorin rakennuksista teollisuuskiinteistöihin ja asuntorakentamiseen.
- Teemme käytännössä ihan kaikkea. Keskimäärin työkohteet ovat kooltaan 3 000 - 4 000 neliön kokoisia rakennuksia, Vähäkangas kertoo.

Noin neljännesmiljoonan liikevaihtoa tekevä Selkämaan Suunnittelu tähtää kannattavaan kasvuun toiminta-alueella, joka ulottuu Oulusta Jyväskylään ja Kokkolasta Kainuuseen. Vähäkankaan mukaan ainakin lähitulevaisuudessa näyttäisi töitä riittävän.
- Seuraamme alan yleistä kehitystä tiiviisti ja myös ympärillä tapahtuvaa yrityskentän muuttumista isojen toimijoiden ostaessa pienempiä. Meneillään oleva voimakas kaupungistuminen asettaa meillekin haasteita mm. osaavan työvoiman rekrytoimisessa, sillä toimipaikkamme sijaitsee suhteellisen etäällä isommista kasvukeskuksista.

Selkämaan Suunnittelun tapa toimia on kirjattu laatujärjestelmään. Sisäisten prosessien järjestelmällisyydellä ja jatkuvalla edelleen kehittämisellä taataan asiakkaille projektien sujuvuus. Asiakastarpeiden ymmärtäminen ja kustannustietoisuus edistävät niin ikään kilpailussa pärjäämistä.
- Henkilöstön osaaminen on ykkösasia myös toiminnan laadun kannalta. Panostamme osaamiseen ja kannustamme työntekijöitämme osallistumaan mahdollisimman usein kursseille, messuille ja infotilaisuuksiin. Suunnitteluprojektien edetessä jaamme kokemukset tiimin kesken ja mietimme yhdessä, mikä meni hyvin ja mitä voisi parantaa, luettelee Vähäkangas.
Hänen omaa johtamistyyliään leimaa periaate ”Luottamus on kaiken a ja o.”
- Autoritäärinen johtamismalli ei toimi tämän tyyppisessä yrityksessä, tietää Vähäkangas.

- Valinta vuoden 2017 sähkösuunnittelijaksi oli todellakin yllätys, vaikka olemmekin tehneet pitkään töitä tinkimättömällä ammattitaidolla tähdäten suunnitelmissamme aina asiakkaan kannalta parhaaseen lopputulokseen. Kuluva vuosi on yrityksemme 35. toimintavuosi. Tämä tunnustus kruunaa sopivasti meidän juhlavuotemme, iloitsee Tomi Vähäkangas.

Valinnan perusteet
Vuoden sähkösuunnittelijan valitsevat RAKLI ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry. Tunnustuksella nostetaan esille esimerkillisesti toimivia sähkösuunnitteluyrityksiä sekä sähkösuunnittelijoiden työn osaamisvaatimuksia. Selkämaan Suunnittelu Oy:n vuoden sähkösuunnittelijaksi valinnan perusteet olivat:
• Pieni toimisto, jolla on kuitenkin kokoonsa nähden erittäin vankka ja laaja osaaminen
• Kokoisekseen yritykseksi toteuttanut menestyksekkäästi varsin monipuolisia kohteita kuten Senaatti-kiinteistöjen toimitilakohteita, ml. museoviraston valvomia hankkeita
• Yritys on Luotettava Kumppani
• Yrityksessä on toteutettu hallittu sukupolven vaihdos
• Toimintaa leimaa yhteistyökykyinen jämäkkyys
• On niin rakennuttajien kuin urakoitsijoidenkin arvostama
• Osallistuu aktiivisesti alan yhteisiin talkoisiin niin NSS:n kuin Suomen Yrittäjienkin puitteissa

Lisätietoja vuoden 2017 sähkösuunnitteluyrityksestä:
- toimitusjohtaja Tomi Vähäkangas, Selkämaan Suunnittelu Oy, www.ssu.fi
puh. 044 3089 002, tomi.vahakangas@ssu.fi