Rakentamisen suunnittelijapätevyydet on uudistettu 2014 voimaan tulleen uuden Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Myös sähkösuunnittelijan pätevyysjärjestelmä on uusiutunut. Vuoden 2016 alusta lähtien on myönnetty uuden järjestelmän mukaisia pätevyyksiä. Pätevyysrekisteri löytyy osoitteesta www.sähkösuunnittelu.fi.

 

Järjestelmän mukainen pätevyys on osoitus siitä, että päteväksi todetun henkilön perus- ja lisäkoulutus sekä työkokemus täyttävät niille asetetut vaatimukset. Uudet rakennussähkösuunnittelijan pätevyyden vaativuusluokat ovat vähäinen, tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. Nämä ovat nimityksiltään samat kuin muiden suunnittelualojen pätevyysluokat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan.

Pätevyyttä haetaan pätevyysjärjestelmän internetsivulla olevalla lomakkeella sekä sen liitteillä. Niitä ovat muun muassa kopio tutkintotodistuksesta sekä tiedot opintosuorituksista, suunnittelukokemuksesta ja lausuntoreferensseistä.

Pätevyyden myöntää lautakunta, joka koostuu Sähkösuunnittelijat NSS ry:n, Senaatti-kiinteistöjen, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n, Sähköinsinööriliitto ry:n, Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:n ja Insinööriliitto ry:n edustajista. Sähkösuunnittelijan pätevyysjärjestelmän sihteerijärjestönä toimii NSS ry.

Vanha sähkösuunnittelijan pätevyysjärjestelmän rekisteri löytyy edelleen sivulta http://www.nssoy.fi/sertifionti/patevyysrekisteri, mutta pätevyyksiä ei enää uusita tähän rekisteriin ja sen ylläpito loppuu olemassa olevien pätevyyksien vanhennuttua.

Lisätietoja:

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyslautakunnan puheenjohtaja Risto Hiltunen, risto.hiltunen@nssoy.fi, p. 0400 712365, www.sähkösuunnittelu.fi

Rakennussähkösuunnittelun pätevyyslautakunta
c/o Sähkösuunnittelijat NSS ry
Alppikatu 13 B 15, 00530 HELSINKI