Vuoden 2012 sähkösuunnittelija julkistettiin eilen Sähköisen talotekniikan rakennuttajaseminaarissa Helsingissä. Tunnustuksen sai vuonna 1993 perustettu kuopiolaisyritys AH-Talotekniikka. Tunnustuksen noutivat toimitusjohtaja Heikki Miettinen, hallituksen puheenjohtaja Aulis Kananoja ja projektipäällikkö Ilkka Kosonen.

Vuoden sähkösuunnittelijan valitsevat Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry. Tämän vuosittain annettavan tunnustuksen tarkoitus on nostaa esiin esikuvallisesti toimivia sähkösuunnitteluyrityksiä.

Vuoden sähkösuunnittelijaksi valinnan kriteerejä ovat mm. liiketaloudellinen menestys, laadukas, yhteiskuntavastuullinen toimintatapa ja tekninen edistyksellisyys.

RAKLI:n toimitusjohtaja Helena Kinnusen mielestä tänä vuonna esiin nostetun yrityksen yksi tärkeimmistä meriiteistä on sen tinkimätön asenne niin tekemisen kuin lopputuloksen laatuun ja työn tuottavuuteen. ”On liian vähän niitä, jotka ymmärtävät systemaattisuuden myönteiset seuraukset. Kun kaikki jakavat yhdessä kehitetyt ja jatkuvasti edelleen kehitettävät toimintatapaohjeet, myös alan ja erityisesti meidän tilaajien peräänkuuluttama lopputuotteen laatukin paranee. Laatu ei ole mystiikkaa vaan mitä suurimmassa määrin arkijärkeä. AH-Talotekniikan koko henkilöstö on onnistunut tämän asian sisäistämään”, toteaa Kinnunen.

Toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen STUL ry:stä arvostaa AH-Talotekniikan panosta tekniseen osaamiseen asiakastyytyväisyyden ja kilpailuedun aikaansaamisessa. ”Sähköinen talotekniikka on kasvava rakentamisen osa-alue, jossa meillä on koko alana hienot liiketoiminnalliset tulevaisuuden näkymät. Onnistumisemme ehtona on jatkuva kouluttautuminen ja uusien ratkaisujen aktiivinen tarjoaminen asiakkaille, joille edistyksellinen talotekniikka tarjoaa aikaisempaa parempaa kiinteistöjen käyttömukavuutta ja energiatehokkuutta.”