Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n yhteisen suhdannetiedustelun mukaan usko rakentamisen kehitykseen on heikentynyt keväästä. Molempien vastaajaryhmien odotukset uudisrakentamisen osalta ovat heikentyneet, vain korjausrakentamisen odotetaan edelleen kasvavan.

Tiedustelu lähetettiin syyskuussa 2018 NSS:n ja STUL:n jäsenrekisteristä 1639:lle sähköpostiosoitteensa ilmoittaneelle yritykselle. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 227 yritystä, joista sähköurakoitsijoita oli 206 ja sähkösuunnittelijoita 21. Vastausprosentiksi sähköurakoitsijoiden osalta muodostui 13 ja sähkösuunnittelijoiden osalta vastausprosentti oli 26.

Korjausrakentamisen uskotaan edelleen kasvavan
Yleensä alalla tehdyn suhdannetiedustelun perusteella myönteisimmät odotukset ovat olleet korjausrakentamisessa ja niin nytkin. Merkittävin negatiivinen muutos odotuksissa on asuntotuotannon osalta. Myös muilla uudisrakentamisen osa-alueilla koko vastaajakunta odottaa pienennystä. Tosin saldoluvuilla mitattuna suunnittelijoilla on edelleen kasvuodotuksia teollisuusrakentamisen ja julkisen rakentamisen osalta.

Tarjouskyselyt ja työkanta lisääntyneet
Tarjouskyselyjen määrät ovat laskeneet molemmilla vastaajaryhmillä. Suunnittelijoilla työkanta verrattuna puoli vuotta aikaisempaan oli saldoluvulla katsottuna positiivinen, mutta pienempi kuin viime keväänä (7/22).
Suhdannetiedusteluissa on kysytty myös työ- ja tilauskannan riittävyyttä tiedusteluajankohdan kapasiteetille. Työkanta on kasvanut suunnittelijoilla 33 prosentilla ja pysynyt ennallaan 48 prosentilla. Yritysten työ- ja tilauskannan riittävyyden mediaani oli sekä urakoitsijoilla että suunnittelijoilla neljä kuukautta, kuten myös keväällä. Työkannan mediaani on koko kyselyn historian ajan vaihdellut kolmesta viiteen kuukauteen.

Suunnittelijoita tarvitaan edelleen lisää
Kyselyssä kysytään myös kunkin vastaajayrityksen suunnittelijoiden määrä puoli vuotta sitten, nykytilanne ja ennuste puolen vuoden päähän. Suunnittelijavastaajista kaikki vastaajat arvioivat yrityksensä henkilömäärän olevan yhtä suuri tai kasvavan. Kasvuun uskoi 23,8 prosenttia. Suunnittelijoiden määrä on kasvanut 3,8 prosenttia syksystä ja kasvaa tulevana puolivuotiskautena 3,4 prosenttia.

Hintataso ja yritystoiminnan tuloksellisuuden odotukset positiiviset
Hintatason katsotaan nousseen ja 91 prosenttia vastaajista odottaa hintatason nousevan tai pysyvän paikoillaan seuraavan puolivuotiskauden aikana.
Yritystoiminnan tuloksellisuudessa odottaa kuluvan vuoden osalta parempaa tai samanlaista tasoa myös 95 prosenttia vastaajista.
Kaiken kaikkiaan suhdannetiedustelu osoitti suunnittelijoiden osalta edelleen myönteisiä odotuksia loppuvuodelle, mutta ensi vuonna on haasteellisempaa.

Risto Hiltunen
Sähkösuunnittelijat NSS ry