Suomen Messusäätiön lahjoittama Luminord-palkinto jaettiin tänä vuonna kahden suunnittelijan kesken. Teolliset muotoilijat Mikko Rikala ja Timo Niskanen töillään "PL2§" ja "Puhemies" palkittiin kumpikin 2 500 euron rahasummalla ValoLight-tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa 12.9.2012. Kilpailun tavoite, valaisin Presidentinlinnaan tai Eduskuntataloon, ei kuitenkaan toteutunut.

Mikko Rikalan, avustajanaan Aleksanteri Ekrias, työn ”PL2§” ansiona oli raadin mukaan erityisesti sen muotokielessä hyödynnetty uusi led-tekniikka. Työtä voidaan näin ollen pitää tulevaisuuden visiona muotoilun ja tekniikan hyvästä yhdistämisestä.


Timo Niskasen ”Puhemies” jalkavalaisinehdotus puolestaan vakuutti tuomariston toteutettavuudellaan. Valaisin on muotoilultaan klassinen ja ehdotuksessa valaisimelle esitetyt valotekniset ominaisuudet täyttivät hajavalon ja suunnattavuuden osalta kilpailuvaatimukset.

(Tiedote kuvitettuna pdf-tiedostona tästä linkistä)

Kunniamaininta Juri Kariselle ja Veera Sieväselle
Lisäksi tuomaristo päätti jakaa kunniamaininnat muotoilija Juri Karisen työlle ”Lampi” ja Aalto-yliopistossa sisustusarkkitehdiksi opiskelevan Veera Sieväsen työlle ”Silmut”. Molemmissa kunniamaininnan saaneessa työssä ensisijainen palkitsemisperuste oli ansiokas muotoilu. ”Lampi” on hengeltään moderni, arvokas ja veistoksellinen, ”Silmut”-työn kierteiset ja luonnosta innoituksensa saaneet muodot puolestaan mielenkiintoisia ja näyttäviä.

Kilpailun tavoite ei toteutunut
Luminord 2012 Nordic Luminaire Design Competition -valaisinsuunnittelukilpailu järjestettiin nyt kuudennen kerran. Tällä kertaa kilpailussa haettiin joko Eduskuntataloon tai Presidentinlinnaan soveltuvaa jalkavalaisinta tai edellä mainittuihin kohteisiin soveltuvaa jalkavalaisimen ja pöytävalaisimen muodostamaa muotoilultaan yhteensopivaa valaisinparia. Tavoitteena oli löytää kohteisiin Suomessa toteutettavissa olevat laadukkaat valaisinmallit.


Kilpailutehtävä osoittautui vaativaksi. Edelliskerroista poiketen kilpailuohjelmassa oli annettu suhteellisen tiukat raamit valaisimen teknisille ominaisuuksille. Lisäksi valaisimen piti olla muotoilultaan sopiva valtakunnan merkittävimpiin arvorakennuksiin. Tuomariston pääkriteereinä olivat muotoilun ja kohdekohtaisten vaatimusten lisäksi valotekniikka, yleiset toteutettavuuteen liittyvät asiat, käytettävyys sekä käytön ja huollon turvallisuus.


Tuomaristo sai arvioitavakseen 19 ehdotusta, joista mikään ehdotus ei ollut sellaisenaan sopiva Eduskuntataloon tai Presidentinlinnaan. Useista kilpailuehdotuksista puuttui tiloihin soveltuva, mutta samalla uutta luova muotokieli sekä riittävästi valoa tuottavat valaistustekniset ratkaisut ja niiden dokumentointi. Näin ollen tuomaristo päätti jättää jakamatta sekä Eduskunnan kanslian palkinnon, arvoltaan 5 000 euroa että Tasavallan Presidentin kanslian palkinnon, arvoltaan 5 000 euroa.


Samoin myös Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen (STEK) lahjoittama STEK-nimikkopalkinto päätettiin jättää jakamatta. Kilpailuehdotuksissa ei ollut kiinnitetty tarpeeksi huomiota huollon ja käytön turvallisuuteen, joka kuitenkin kuuluu oleellisena osana valaisinmuotoiluun. Tuomaristo toivoi, että tulevaisuudessa kilpailuun löytyisi työryhmiä tai työpareja, joiden kautta löytyisi monialaisuutta valaisimen teknisen toteutuksen osaamiselle.


Yhteistyötä ja verkostoitumista tuotekehitykseen
Tuomariston mielestä myös suomalaisten valaisinvalmistajien olisi hyödyllistä osallistua näiden työryhmien työskentelyyn ja näin verkostoitua muotoilijoiden kanssa. Tällaisella yhteistoiminnalla saataisiin valaisintuotantoon uusia näkökulmia, joiden avulla tuotteet pysyisivät kilpailukykyisempinä yhä kansainvälistyvämmillä valaisinmarkkinoilla.


Vaikka mikään työ ei sellaisenaan ollut sopiva tai tarpeeksi valmis ehdotus kilpailun kohteina olleisiin Eduskuntataloon ja Presidentinlinnaan, raadin mukaan kilpailuehdotusten joukossa oli hyviä yksittäisiä ideoita, mielenkiintoisia teknisiä ratkaisuja sekä muotoilultaan laadukkaita ja esillepanoltaan harkittuja töitä.

Tavoitteena uudet valaisinratkaisut
Luminord 2012 -valaisinsuunnittelukilpailun järjestivät Sähkösuunnittelijat NSS ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Sähköteknisen Kaupan Liitto ry yhteistyössä Teollisuustaiteen liitto Ornamo ry:n kanssa. Luminord-kilpailun tavoitteena on löytää uusia, korkeatasoisia valaisinratkaisuja ja näin kehittää alan teollisuudelle uusia valaisininnovaatioita ja -tuotteita. Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi. 5 000 euron palkintosumman lahjoittaa Suomen Messusäätiö.


Palkintolautakuntaan kuuluivat tuomariston puheenjohtajana toiminut sähköinsinööri Antti Danska (Sähkösuunnittelijat NSS ry), muotoilija Mikko Kärkkäinen (Teolliset muotoilijat TKO ry, Ornamo ry), asiantuntija Veli-Pekka Vitikka (Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry), tekniikan tohtori Henri Juslén (Suomen Valoteknillinen Seura ry), sisustusarkkitehti Mika Karkulahti (Sisustusarkkitehdit SIO ry, Ornamo ry), markkinointipäällikkö Timo Heiskanen (Sähköteknisen Kaupan Liitto ry). Lisäksi tuomaristossa olivat Tasavallan Presidentin kanslian nimeäminä linnanvouti Anne Puonti, arkkitehti Ola Laiho ja valaistussuunnittelija Sanna Forsman sekä Eduskunnan kanslian nimeäminä intendentti Liisa Lindgren, arkkitehti Pekka Helin ja sähköinsinööri Keijo Mäkinen.


Kilpailutyöt ovat esillä Helsingin Messukeskuksessa 12. - 16.9. järjestettävässä ValoLight-tapahtumassa osastolla 6r97 sekä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytila Laiturissa 9.10. - 27.10.2012.

Lisätietoja LUMINORD-kilpailusta:
- Kilpailuasiamies Virpi Kumpulainen, NSS ry, p. 040 585 6127, virpi.kumpulainen@nssoy.fi
- Tuomariston puheenjohtaja Antti Danska, Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy, p. 050 559 1811, antti.danska@tauno-nissinen.fi
- Tuomariston jäsen Mikko Kärkkäinen, Tunto Design, p. 040 528 2577, mikko@tunto.com
- Mikko Rikala, p. 040 825 5559, mikko.rikala@sito.fi
- Timo Niskanen, p. 040 910 9190, timo@timoniskanen.fi
- Juri Karinen, p. 050 362 2620, info@jurikarinen.com
- Veera Sievänen, p. 050 411 8537, veera.sievanen@gmail.com