Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry STEK ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ovat allekirjoittaneet sähköistysalan yhteisen tulevaisuudennäkemyksen "Hyvinvointia sähköllä – visio 2030".

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n (STK) ja Sähkösuunnittelijat NSS ry:n käynnistämän visiotyöskentelyn tulos kertoo sähkön roolista osana ihmisten elämää ja hyvinvointia. Vision julkistusseminaariin toukokuussa osallistui 160 päättäjää ja asiantuntijaa Tiedekeskus Heurekassa.

Visio koostuu viidestä teemasta: Jokainen on tietoinen energian kulutuksestaan ja vaikuttaa siihen. Rakennukset ovat energiatehokkaita ja tuottavat itse käyttämänsä energian. Sähköverkoissa on älyä. Sähköä käytetään laajasti liikenteen energiana. Eläminen on entistä turvallisempaa ja mukavampaa.

”Vision teemat nostavat osuvasti esiin asioita, jotka kuuluvat yhdistyksemme tavoitteisiin ja toimintaan. Siksi on luontevaa liittyä mukaan tähän jäsenjärjestöissämme työstetyn vision viestintään ja toteuttamiseen”, STEKin asiamies Lauri Mäki sanoo.

STEKin jäsenistö koostuu 11 valtakunnallisesti toimivasta sähkö- ja elektroniikka-alan piiriin kuuluvasta yhdistyksestä. Jäseniä ovat vision muiden allekirjoittajien lisäksi mm. Energiateollisuus, RAKLI, Sähköliitto ja Teknologiateollisuus. Sähköistysalan ydintä edustaa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, jonka yli 3000 jäsenen joukossa ovat mm. 1900 sähkö-, tele- ja verkostourakointiyritystä sekä lukuisia yhteistoimintajäseniä, jäsenjärjestöjä ja oppilaitoksia.

”Nyt koko sähköistysala suunnittelusta toteutukseen on vision takana, mikä tuo sille lisää painoarvoa ja vaikuttavuutta. Visio on täysin linjassa järjestömme perusvision ja toimintaperiaatteiden kanssa, ja tarjoaa hyvän välineen viestiä alamme merkityksestä tulevaisuuden rakentajana”, STUL:n toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen kertoo.

STK:n toimitusjohtaja Tarja Hailikari pitää STEKin ja STUL:n mukaantuloa tärkeänä edistysaskeleena vision edistämiselle. Se kytkee mukaan käytännössä kaikki ne sähköistysalan toimijat, joiden työ mahdollistaa esitetyn tulevaisuudenkuvan toteutumisen.

”Kun katseen kohdistaa hieman kauemmaksi tulevaisuuteen, näkee jokapäiväisen työn merkityksen yleensä selvemmin. Sähköistysalalla on paljon tarjottavaa, ja eri toimijoiden tavoitteet ovat yhdensuuntaiset. Yhteinen visio nostaa esiin sähkön ja sen myötä sähköalan merkityksen sekä antaa yhden työvälineen vaikuttaa sidosryhmiimme ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.”

Lisätietoa ja kuvia visiosta: hyvinvointiasähköllä.fi