Sähkösuunnittelijoiden ja -urakoitsijoiden keskuudessa lokakuussa toteutetun suhdannekyselyn tulokset ovat varsin pessimistiset. Heikkenevää markkinaa kuvaava saldoluku on painunut lähes vuosien 2008–2009 huonoimpien ennusteiden tasolle.

Työkantojen mediaani on sekä suunnittelijoilla että urakoitsijoilla 3 kk, kun vastaavat luvut syksyllä 2011 olivat urakoitsijoilla 4,5 kk ja suunnittelijoilla 4 kk. Nyt mitattu luku kolme kuukautta on koko yli kymmenvuotisen tutkimushistorian matalin.

Varsinainen romahdus on odotettavissa ensi vuoden keväällä. Tätä indikoi tarjouskannan jyrkkä väheneminen: tarjousten määrä on kolmanneksen viime syksyä pienempi. Tämä näkyy myös kyselyn työllisyyttä koskevan osan vastauksissa. Sähköasentajista työttömänä ja lomautettuna oli kyselyn ajankohtana noin 6 prosenttia työvoimasta, mutta tämän määrän ennakoidaan nousevan yli 10 prosentin ensi kesään mennessä.

Näissä oloissa selvää on myös, että kannattavuuden odotetaan alalla laskevan. Hyvän alkuvuoden ansiosta vuoden 2012 tulokset pysyvät vielä keskimäärin lähes vuoden 2011 tyydyttävällä tasolla. Vuoden 2013 tulosten heikkenemisestä puolestaan vallitsee poikkeuksellinen yksimielisyys niin urakoitsijoiden kuin suunnittelijoidenkin keskuudessa.

"Pessimistiset odotukset uudisrakentamisen sähköistystöissä ovat linjassa Tilastokeskuksen rakennustilastojen kanssa. Yllättävää sen sijaan on, että myös usko korjausrakentamisen volyymin kasvuun horjuu", toteaa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen.

Vain kaksi prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä arvelee rakentamisen kokonaisuudessaan lisääntyvän tulevana puolivuotiskautena. Myönteisiä odotuksia ei ole missään päin Suomea, mutta vähiten pessimistisiä ollaan Päijät-Hämeessä, missä puolet vastaajista arvelee tilanteen säilyvän ennallaan.

"Tämänkertaiset tulokset eivät sähkösuunnittelijoiden osalta juurikaan poikkea vuoden takaisen kyselyn tuloksista, jotka sisälsivät tavanomaiseen tapaan synkkiäkin näkemyksiä. Niistä huolimatta tilaus- ja työkanta on nyt suhteellisen normaalilla tasolla ja suunnittelijoilla pääosin täystyöllisyys", sanoo Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitusjohtaja Risto Hiltunen.

Tiedustelu lähetettiin lokakuussa 2012 STUL:n ja NSS:n jäsenrekisteristä 1815:lle sähköpostiosoitteensa ilmoittaneelle yritykselle. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 331 yritystä, joista sähköurakoitsijoita oli 292 ja sähkösuunnittelijoita 39. Vastausprosentiksi sähköurakoitsijoiden osalta muodostui 19 ja sähkösuunnittelijoiden osalta 43. Kyselyn kokonaisvastausprosentti oli 18.

Lisätietoja
- Toimitusjohtaja Risto Hiltunen p. 0400 712 365, www.nssoy.fi
- Toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen, p. (09) 547 610, www.stul.fi/suhdannekuva