Sähkösuunnittelijat NSS ry:n syysvuosikokouksessa 8.11. Marina Congress Centerissä Helsingissä päätettiin tulevan vuoden toiminnan suuntaviivoista ja valittiin yhdistykselle seuraavan toimintakauden hallitus.

Sähkösuunnittelualalla tuleva vuosi ei näytä erityisen valoisalta: rakentaminen näyttää supistuvan myös ensi vuonna ja hinta- ja kustannuskehityksen arvellaan olevan maltillista. Tästä huolimatta NSS ry kannustaa jäsenistöään erityisesti sähköistykseen liittyvien energia- ja ympäristötehokkaiden ratkaisujen suuntaan. Korjausrakentaminen ja kestävän kehityksen mukaiset laadukkaat ratkaisut tuovat suunnittelutoimistoille uusia työmahdollisuuksia, vaikka uudisrakentaminen vähenisikin.

NSS ry haluaa nostaa edelleen esiin liiallisen hintakilpailun haittoja sekä suunnittelijan itsensä että tilaajan kannalta. Suunnitelmien laadun takaamiseksi tilaajia muistutetaan olemassa olevien normaalien sopimusehtojen sekä tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden noudattamisesta.

NSS ry osallistuu alan muiden järjestöjen ja yhteisöjen toimintaan ja kehityshankkeisiin. Uusittu TATE12, Talotekniikan tehtäväluettelo, on saatava käyttöön mahdollisimman laajasti ja nopeasti yhdessä muiden projektiin osallistuneiden kanssa. Vuoden 2013 aikana päivitetään yhteistyössä SKOL ry:n kanssa sähkösuunnittelun ja tietojärjestelmäsuunnittelun työmääräarviot, ja viime toukokuussa yhdessä Sähköteknisen Kaupan Liiton kanssa julkaistun Hyvinvointia sähköllä -vision teemojen markkinointia jatketaan.

NSS ry:n aluetoimintaa on kuluvan vuoden aikana kehitetty ja uusia toimintatapoja haettu. Aluetoiminnan kehittäminen jatkuu myös vuonna 2013.

NSS ry:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Antti Danska (Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy). Uutena jäsenenä hallituksessa aloittaa toimitusjohtaja Antti Lehtinen (Suunnittelutoimisto Hakala Oy). Hallituksessa jatkavat toimitusjohtaja Jussi Hiukka (Sähköinsinööritoimisto Jussi Mäkelä Oy), toimitusjohtaja Martti Rantamaa (Rajaplan Oy), varatoimitusjohtaja Juha Kiviniemi (Yhtyneet Insinöörit Oy), suunnittelupäällikkö Ralf Lindström (Insinööritoimisto Olof Granlund Oy) ja varatoimitusjohtaja Pekka Larinoja (Insinööritoimisto Nurmi Oy). Hallituksen henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin Tomi Vähäkangas, Pasi Hirvonen, Merja Lehtonen, Kari Kavonius, Jyri Renkola ja Tomi Tuokkola.