Tietomallipohjaisen sähkösuunnittelun yleistyminen on luonut tarpeen sähköteknisille tuotetietomalleille, jotka sisältävät sekä tuotteiden tuotetiedot että 3D-mallit. Tuotemallien puute on ollut yksi tietomallipohjaisen suunnittelun yleistymistä hidastava tekijä.

Sähkösuunnittelijat NSS ry ja Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) laativat pari vuotta sitten ohjeistuksen graafisten 3D-tuotemallien tekemiseksi. Tavoitteena oli, että käytetyt 3D-mallit olisivat sellaisia, että niitä voidaan hyödyntää useissa eri suunnitteluohjelmissa. Ohjeistus sisältää myös suositukset malleissa tarvittavista teknisistä asioista.

”Esyluxin tavoitteena on tukea suunnittelijoiden työtä niin että heillä on helposti saatavilla paras mahdollinen tieto tuotteista ja siitä, miten niiden avulla voidaan parhaiten säästää energiaa. Tästä syystä halusimme olla ensimmäisten toimittajien joukossa tuomassa tuotetietomalleja mukaan sähkösuunnitteluohjelmistoihin”, toteaa Mikael Lukka, Esylux Suomi Oy:stä.

”Suomi on muuhun Eurooppaan ja Pohjoismaihin verrattuna vielä selkeästi ns. liiketunnistinmarkkina-alue. Siirrymme pikkuhiljaa käyttämään on/off-liiketunnistimien sijaan älykkäämpiä läsnäoloilmaisimia, jotka huomioivat ja hyödyntävät myös ulkoa tulevan luonnonvalon. Toteutimme tuotteistamme 3D-mallit mm. helpottaaksemme näiden älykkäiden valaistuksen ohjausratkaisujen suunnittelua”, Lukka jatkaa.

”3D-tuotemalleihin liittyy monia suunnitteluprosessia tehostavia toiminnallisuuksia, joita voidaan hyödyntää suoraan suunnitelmissa ja jotka siirtyvät automaattisesti rakennuksen tietomalliin, määräluetteloihin ja muihin tarvittaviin dokumentteihin. Tuotemalleista on myös suorat linkit tuotteiden datalehdille ja esim. Esyluxin tapauksessa mallien avulla voidaan havainnollistaa tunnistinalueet ja etäisyydet”, sanoo Jari Pynnönen Kymdata Oy:stä.

”Käytön kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni tuote on mallinnettu. Kun sähköteknisistä tuotteista saadaan lisää 3D-malleja, voidaan Suomen asemaa tietomallinnuksen eturintamassa vahvistaa”, toteaa NSS:n toimitusjohtaja Risto Hiltunen.

”Sähkönumerot.fi-tietopalvelu, joka on jo nyt linkitetty eri suunnittelujärjestelmiin, tarjoaa Suomessa erinomaisen kanavan tietomallipohjaisessa suunnittelussa tarvittavien tietojen välittämiseksi kaikille toimitusketjun toimijoille”, toteaa STK:n toimitusjohtaja Tarja Hailikari.

”Jatkossa Sähkönumerot.fi-palvelun toiminnallisuuksia on mahdollista laajentaa niin, että palvelusta voisi helposti ladata sähkötarviketoimittajien 3D-mallit tietomallipohjaisen sähkösuunnittelun tarpeisiin. Näin valmistajat saisivat tuotemallinsa yhden kanavan kautta helposti koko alan käyttöön. Tässä vaiheessa Esyluxin tuotemallit löytyvät Sähkönumerot.fi-tuotekorteilta.”

Tuotemallien käyttöön kannattaa tutustua oheisesta linkistä:
http://youtu.be/1SswFeLPEwo


Lisätietoja:
www.esylux.fi tai Mikael Lukka, Esylux Oy Gsm: 040 7036480 Email: mikael.lukka@esylux.fi
www.cads.fi tai Jari Pynnönen, Kymdata Oy Gsm: 0400 575 401 Email: jari.pynnonen@cads.fi