Tukes-ohje S10-2012 on ilmestynyt. Ohje sisältää luettelon standardeista, joita noudattamalla täytetään sähkölaitteistojen rakenteesta ja sähkötyöturvallisuudesta annetut määräykset. Ohje S10 uusitaan tavallisesti vuosittain.

Ohje korvaa Tukes-ohjeen S10-2011. Uusittuun ohjeeseen S10-2012 on lisätty seuraavien standardien uudet painokset:

Standardisarja SFS 6000 (2012)
SFS-EN 50191 (2011)
SFS-EN 50122-1 (2011) + A1 (2011)
SFS-EN 50122-2 (2011)