Sähkösuunnittelun merkitys ja painoarvo kasvavat kaiken aikaa talotekniikassa. Samaan aikaan luotettava ja objektiivinen pätevyyden arviointi on entistä tärkeämpää.

Ympäristöministeriö valmistelee lakia maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi. Tarkoituksena on saattaa erityisesti rakentamisen suunnittelua, rakennustyönjohtoa ja rakentamisen viranomaisvalvontaa koskeva sääntely vastaamaan perustuslain säädöstasoa sekä asetuksenantovaltuutta koskevia vaatimuksia. Sähkösuunnittelija ei edelleenkään kuulu ehdotuksessa mainittujen erikoissuunnittelijoiden joukkoon.

Koska sähkösuunnittelun poikkeuksellinen asema on aiheuttanut alalle päänvaivaa jo pidempään, Sähkösuunnittelijat NSS ry käynnisti syksyllä 2004 alan yhdistysten, Tukesin ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa vapaaehtoisen sähkösuunnittelijoiden henkilösertifioinnin, jonka avulla asiakas voisi varmistaa sähköteknisiin suunnittelijatehtäviin ehdolla olevien henkilöiden pätevyyden eri vaativuusluokkien mukaisissa suunnittelukohteissa. Tarkoituksena oli myös saada sähkösuunnittelijoiden pätevyys rinnasteiseksi muiden suunnittelualojen pätevyyksien kanssa. Järjestelmä on selkiyttänyt tilannetta ja saavuttanut merkittävän aseman.

Järjestelmä perustuu siihen, että puolueeton asiantuntijalautakunta, jossa ovat edustettuina Sähkösuunnittelijat NSS ry, Senaatti-kiinteistöt, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Sähköinsinööriliitto ry, Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry, Uusi Insinööriliitto UIL ry ja avustavana asiantuntijana Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES, myöntää hakemuksesta henkilösertifiointeja. Henkilösertifioinnin avulla tilaaja voi varmistaa sähköteknisiin suunnittelijatehtäviin tarjolla olevien henkilöiden pätevyyden eri vaativuusluokkien mukaisissa suunnittelukohteissa.

Pätevyyskriteerien pohjana ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset koulutus- ja kohdevaatimukset. Pätevyydet kohdistuvat talonrakentamisen hankkeisiin. Luokituksen perustana on suunnittelijan koulutus ja käytännön kokemus talonrakentamisen suunnittelutyöstä, ja sen ylimmät tasot korostavat erityisesti suunnittelijan suunnitteluprosessin kokonaishallintaa.

Luokitus ulottuu kohteen vaatimustason mukaisesti ylimmästä AA-luokasta alimpaan C-luokkaan, ja se myönnetään henkilökohtaisesti suunnittelijalle. Pätevöityneitä sähkösuunnittelijoita on tällä hetkellä yli 300.

Pätevyysrekisteri ja lisätietoa järjestelmästä löytyy Sähkösuunnittelijat NSS ry:n nettisivuilta osoitteesta www.nssoy.fi/index.php/sertifiointi.

Lisätietoa: Pätevyyslautakunnan puheenjohtaja Risto Hiltunen, risto.hiltunen@nssoy.fi, p. 0400 712 365
Lisää aiheesta myös uusimmassa Plaani-lehdessä
http://nssoy.fi/uploads/Plaani%201-13/index.html