Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia hoitaa veroasioita. Tutustu verohallinnon ohjeisiin ja päivittyvään tilannetietoon sivulla vero.fi/korona.
Yrityksen veroilmoitukselle voi tarvittaessa hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen, jos se on estänyt veroilmoituksen antamisen ajoissa. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Maksujärjestelyä voi hakea uusin helpotetuin ehdoin 25.3. alkaen. Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi. Verohallinto on tehostanut sekä edellä mainittujen asioiden että muun muassa alv-palautusten käsittelyä. Lue verohallinnon koko tiedote tästä.