Sähköasennusalan volyymi laskee rajusti seuraavan puolen vuoden aikana. Tarjous- ja tilauskantojen lasku alkaa pikkuhiljaa taittua. Uusien tekniikoiden yleistyminen valaa hienoista uskoa valoisampaan tulevaisuuteen.

Työkannat ennätyksellisen alhaalla

Sähköurakoitsijoiden työkannat ovat yli kymmenvuotisen tutkimushistorian aikana vaihdelleet noin kolmesta kuukaudesta reiluun viiteen kuukauteen. Helmikuun kyselyssä työkannat vaipuivat historian alimmalle tasolle myös suunnittelijoilla, joiden tilanne vielä edellisessä kyselyssä oli lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa. Tilauskantojen lasku näyttäisi kuitenkin olevan taittumassa ja tarjouskyselyjen määrässä on jopa havaittavissa lievää virkistymistä. Suunnittelijoiden kommenttien mukaan rakennuttajille on kertynyt kohtuullinen määrä valmiiksi suunniteltuja kohteita. Tämä indikoi, että jossain vaiheessa alkava nousu voi olla yllättävänkin nopea!

Kannattavuus laskussa, työttömyys nousussa
Enemmistö yrityksistä ennakoi tuloksensa pysyvän viime vuoden tasolla, mutta tuloksen heikkenemiseen uskovien määrä on edelleen kasvussa. Näiden lukujen valossa koko alan keskimääräinen kannattavuus tulee heikkenemään vuoden 2012 tasosta, mikä sekään ei ennakkotietojen mukaan yllä pitkän aikavälin keskiarvoihin etenkään suurilla yrityksillä.
Työttömien ja lomautettujen osuus asentajakunnasta on 8,6 prosenttia, kun se vielä viime syksynä oli niukasti yli 6 prosenttia. Työllisyys heikkenee vielä kesää kohti ja työttömyysprosentti saattaa ylittää 10, kuten jo viime syksyn ennusteessa indikoitiin. Vuoden lopulla työllisyys ei enää heikkene ja uuttakin väkeä tullaan palkkaamaan: ukkoontuvassa suunnittelija- ja asentajakunnassa eläköityvien osuus on suuri ja kasvussa.

Uudet teknologiat ilon – ja huolen – aiheena
Uusissa kyselyissä ja tilauksissa näkyy LED-teknologian voimakas yleistyminen. Kun LED-valaisimien osuus valaisinmyynnistä viime vuonna oli vielä alle 10 prosenttia, niiden osuus on uusissa tarjouksissa ja tilauksissa jo reilut 20 prosenttia ja suunta yhä ylöspäin. Samoin laajojen automaatioratkaisujen, ennen kaikkea KNX-tekniikan, määrä on kasvussa uusien energiatehokkuusvaatimusten siivittämänä. Asian kääntöpuoli on, että uusi teknologia ja nopeasti kasvavat markkinat ovat tuoneet alalle tuotteita ja toimijoita, joiden laatu ja muu toiminta eivät aina täytä standardien eivätkä vero-, työ- ym. lainsäädännön vaatimuksia.

Yllä esitetyt tiedot käyvät ilmi sähköurakoitsijoiden ja suunnittelijoiden keskuudessa helmi-maaliskuun 2013 vaihteessa tehdyn suhdannekyselyn vastauksista. Kysely lähetettiin noin 2 000 yritykselle ja vastausprosentti oli noin 20. Vastanneiden yritysten osuus Suomen sähköistysmarkkinoista on lähes puolet.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL RY, puh. 040 501 1289
Toimitusjohtaja Risto Hiltunen, Sähkösuunnittelijat NSS RY, puh. 0400 712 365