Vuoden 2013 sähkösuunnittelija julkistettiin eilen Sähköisen talotekniikan rakennuttajaseminaarissa Helsingissä. Tunnustuksen sai vuonna 1964 perustettu Sähköinsinööritoimisto Esko Laakso Oy Rovaniemeltä. Tunnustuksen vastaanotti yrityksen toimitusjohtaja ja omistaja Jarmo Heikkilä.

Esko Laakso Oy:n toimialue on koko Lappi, jossa alueen maantieteelliseen laajuuteen suhteutettuna on melko vähän toimijoita ja työkantaa. Siksi niin rakennuttaja- kuin rakentajatahotkin tuntevat toisensa hyvin.

"Osaamisen on oltava monipuolista ja työn laatu on pidettävä jatkuvasti korkealla, sillä pienissä ympyröissä hyvä maine on kaikki kaikessa. Työt tehdään niin hyvin kuin osataan eikä tingitä koskaan siitä tehtäväkentästä, joka suunnittelijan vastuulle kuuluu. Emme tee alihintaisia tarjouksia, koska tiedämme tehtävämme ja hinnoittelemme sen mukaisesti. Meiltä löytyy kyky venyä silloin kun sitä vaaditaan. Ja sitä vaaditaan nykyään monesti", sanoo Jarmo Heikkilä.

Yrityksessä on neljä työntekijää. Liikevaihto oli viime vuonna noin 350 000 euroa. Tulos on pysytellyt pitkään 5-10 prosentin tasolla.

Vuoden sähkösuunnittelijaksi valitun Sähköinsinööritoimisto Esko Laakso Oy:n työkohteet ovat viime vuosina olleet 60 prosenttisesti korjaus- tai laajennushankkeita vakiintuneeseen asiakaskuntaan. Asiakkaina on runsaasti julkisyhteisöjä – valtio, kunnat, seurakunnat - ja niiden eri yksiköitä. Lisäksi merkittävän asiakaskunnan muodostavat vapaarahoitteeseen asuntotuotantoon keskittyneet rakennusliikkeet.

Jarmo Heikkilä kertoo valinnan Vuoden 2013 sähkösuunnittelijaksi olleen hänelle suuri, mutta mieluisa yllätys. "Kun pohdin uutista, ajattelin, että se on tunnustus koko lappilaiselle sähkösuunnittelulle. Ja voisi vielä niinkin ajatella, että tämä on tunnustus Esko Laakson elämäntyölle, koska hän on ollut uranuurtaja täällä Lapissa. Yritys henkilöityi vahvasti häneen."

Vuoden 2013 sähkösuunnittelijaksi valinnan perusteet:
- Monipuolinen tekninen osaaminen: erilaiset tekniset järjestelmät, erityyppiset rakennukset
- Koko rakentamisprosessin hallinta
- Hyvät yhteistyökyvyt
- Sanansa mittainen

Vuoden sähkösuunnittelijan valitsevat Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry. Vuosittain tehtävän valinnan tarkoituksena on nostaa esiin esimerkillisesti toimivia sähkösuunnitteluyrityksiä.

RAKLI:n toimitusjohtaja Helena Kinnunen muistuttaa alan toimijoita siitä, että hyvän maineen ja sitä kautta jatkuvuutta tuovan työkannan saavuttaminen edellyttää tinkimätöntä laatua ja palveluasennetta: "Elämme palveluyhteiskunnassa ja siksi kaikkien rakennusalankin toimijoiden on hyvä mieltää itsensä palvelun ammattilaisiksi. Hyvä lopputulos syntyy paitsi teknisen osaamisen myös joustavan ja yhteistyötä korostavan toimintatavan kautta."