(02.12.13) Sähkösuunnittelijat NSS ry:n syyskokouksessa 28.11 päätettiin tulevan vuoden toiminnan suuntaviivoista ja valittiin yhdistykselle seuraavan toimintakauden hallitus.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy:n toimitusjohtaja Antti Danska. Uusina jäseninä hallituksessa aloittavat sähkösuunnittelija Tomi Vähäkangas Selkämaan Suunnittelu Oy:stä ja suunnittelupäällikkö Kari Kavonius Optiplan Oy:stä. Hallituksessa jatkavat Yhtyneet Insinöörit Oy:n varatoimitusjohtaja Juha Kiviniemi, Granlund Oy:n ryhmäpäällikkö Ralf Lindström, Insinööritoimisto Nurmi Oy:n toimitusjohtaja Pekka Larinoja ja suunnittelutoimisto Hakala Oy:n toimitusjohtaja Antti Lehtinen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Pasi Hirvonen (Sähköinsinööritoimisto Martti Mattila Oy), Jyri Renkola (AIRIX Talotekniikka Oy), Jorma Kuusela (Instakon Oy), Markku Männistö (Hepacon Oy), Jukka Nurmi (Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä Oy) ja Tomi Tuokkola (Yhtyneet Insinöörit Oy).

Talonrakentamisen hankala markkinatilanne näyttää jatkuvan myös vuonna 2014. RT:n syksyisen suhdannekatsauksen mukaan kasvua ei vielä tule: asuntotuotanto supistuu kuten myös toimitilarakentaminen. Korjausrakentamisen sen sijaan odotetaan kasvavan.

Sähköistykseen liittyvät energia- ja ympäristötehokkaat ratkaisut luovat kuitenkin mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle. Suunnittelijoilla tulee olla valmiudet tarjota uusimpia ratkaisuja asiakkaille. Tämän vuoksi NSS:n koulutustarjonta jäsenilleen on tulevana toimintavuonna entistä kattavampi. Mukana on nuorille suunnittelijoille tarkoitettua peruskoulutusta, asiantuntijoiden luentoja ajankohtaisista aiheista, teemaseminaareja ja yhteistoimintayritysten tuotekoulutusta.

Taloudellisesti haasteellisena aikana on tärkeää, että alalla toimitaan yhteisesti sovituilla pelisäännöillä. Näitä ovat uusittu TATE12, joka saadaan vihdoin yleisesti käyttöön, SKOL ry:n kanssa päivitetyt sähkösuunnittelun ja tietojärjestelmäsuunnittelun työmääräarviot sekä uudistetut KSE2013-sopimusehdot, jotka saatetaan RT-korttina voimaan vuoden 2014 alussa.
Tulevana toimintakautena yhdistyksen puitteissa korostetaan olemassa olevien normaalien sopimusehtojen noudattamisen merkitystä ja kehitetään apuvälineitä muun muassa suunnittelutehtävän laajuuden ja projektin etenemisen todentamiseen sekä lisätöiden hinnoittelun avuksi.

Ensi vuoden toimintasuunnitelman näet tästä.