(17.12.13) Insinöörityö sai ansaitsemaansa tunnustusta, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi joulukuussa Yhtyneet Insinöörit Oy:n toimitusjohtaja Keijo Mäkiselle yli-insinöörin arvonimen.

Keijo Mäkinen on tunnettu aktiivisuudestaan alan kehityshankkeissa ja järjestöpuolella. Mäkinen on toiminut Sähkösuunnittelijat NSS ry:n hallituksen varapuheenjohtajana sekä erilaisissa luottamustehtävissä mm. Sähkötieto ry:ssä, SESKO ry:ssä sekä Suunnittelu ja konsultointitoimistojen liitto SKOL ry:ssä. Hän on myös ansiokkaasti ohjannut yrityksensä henkilöstöä sähköistysalan eri foorumien toimintaan ja kannustanut nuoria sähköinsinöörejä rakennussähkösuunnittelun pariin. Keijo Mäkinen tunnetaan alalla laadukkaan rakentamisen ja suunnittelun puolestapuhujana.

Yhtyneet Insinöörit Oy valittiin vuonna 2010 Vuoden sähkösuunnittelijaksi. Valintaperusteissa kiiteltiin yrityksen monipuolista osaamista ja laajaa näyttöä erityyppisten ja teknisesti vaativien hankkeiden onnistuneesta toteuttamisesta. Pitkälti Keijo Mäkisen ansiota on se, että kriteereissä mainittiin myös yrityksen kehityshakuisuus, menestys liiketoiminnassa, kansainvälisyys ja erinomainen työnantajamaine.

Valtioneuvoston kanslian mukaan ensimmäinen yli-insinöörin arvonimi myönnettiin vuonna 1937. Kaikkiaan niitä on myönnetty 371 kappaletta.