(17.01.14) Tehtäväluetteloiden sarja on täydentynyt taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelolla. Luettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevien taloteknisten (LVI-, RAU-, SÄH-) suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Luettelo mahdollistaa hankekohtaisesti taloteknisten suunnittelutehtävien suorittajien valinnan. Luettelo on tarkoitettu käytettäväksi uudis- ja korjaushankkeissa sekä erilaisten rakennusten ja järjestelmien suunnittelussa, kaikkien hankinta- ja palkkiomuotojen kanssa.
Kortti löytyy RT:n Sopimuslomake.Net-palvelusta täältä sekä Sähköinfon Severi-palvelusta numerolla ST 41.10.

--