Kolme vuotta kestänyt markkinoiden alamäki sähköistysalalla on päättymässä ja sekä urakoitsijoiden että suunnittelijoiden odotukset ovat nyt valoisammat kuin kertaakaan vuoden 2011 kevään jälkeen. Alan työttömyys on edelleen lisääntynyt viime vuodesta ja työttömyysaste on nyt noin 10 prosenttia. Pahimmat pelot työttömyyden voimakkaasta kasvusta eivät kuitenkaan ole toteutuneet ja ala näkee työvoiman tarpeen kasvavan syksyyn ja ensi vuoteen mennessä. Tiedot käyvät ilmi Sähkösuunnittelijat NSS:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n maaliskuussa jäsenistöilleen tekemästä suhdannekyselystä.

Tarjouskannat ovat tutkimuksen mukaan parantuneet sekä urakoitsijoilla että etenkin suunnittelijoilla, joiden näkymät ovat parhaat kolmeen vuoteen.

"Suunnittelijoilla parantunut tilanne näkyy jo työkannoissa, jotka ovat lähteneet kasvuun", iloitsee NSS:n toimitusjohtaja Risto Hiltunen.

Urakoitsijoilla käänne ei vielä ole tapahtunut, mutta heilläkin pitkään jatkunut työkantojen pudotus on päättynyt, sinänsä historiallisen alhaiselle kolmen kuukauden tasolle.

Alan yritysten kannattavuus on heikentynyt monta vuotta peräkkäin ja etenkin urakoitsijoilla se on pitkän tutkimushistorian alhaisimmalla tasolla. Konkurssien määrä vuonna 2013 oli alalla korkein sitten 90-luvun alun laman. Nyt kuitenkin suunnittelijoista suurempi osa jo odottaa tulosten parantuvan ja urakoitsijoiden vastausten perusteella tilanne ei enää heikkene.

"Kasvun hitaan käynnistymisen vuoksi on kuitenkin ennakoitavissa, että etenkin urakoinnin puolella konkurssien määrä pysynee edelleen selvästi normaalia korkeammalla tasolla", ennustaa STUL:n toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen.

Urakoinnin puolella työvoima on vähentynyt viime syksystä, mutta suunnittelupuolella sen sijaan kasvanut hiukan. Molemmat sektorit ennustavat lisäävänsä työvoimaa ensi syksynä. Sähköasentajien työttömyysaste on nyt noin 10 prosenttia. Sähkösuunnittelijoiden työttömyydestä ei ole selvää tilastotietoa, mutta tilanne on selvästi parempi kuin asentajilla.
"Runsaan eläköitymisen johdosta on oletettavaa, että varsinkin kokeneista suunnittelijoista on jatkossa mieluummin pulaa kuin ylitarjontaa", muistuttaa Hiltunen

Suurimmat ongelmat ala näkee kiinteistöjen uudisurakoinnin sopimuskäytännöissä. Rakennuttajat ja pääurakoitsijat suosivat pilkottuja urakoita ja pitkiä sopimusketjuja. Tämä yhdessä eriskummallisten sopimusmallien ja työmaakäytäntöjen kanssa johtaa luvattoman usein paitsi kestämättömään hintatasoon myös huonoon laatuun niin rakennusprojektien toteutuksessa kuin lopputuloksessakin toteavat toimitusjohtajat Hiltunen ja Kyllönen yhdessä.

Lisätietoja:
- Olli-Heikki Kyllönen, puh. 09 547 610 ja 040 501 1289, olli-heikki.kyllonen@stul.fi
- Risto Hiltunen, puh. 09 701 4611 ja 0400 712 365, risto.hiltunen@nssoy.fi