Sähkösuunnittelun työmääräarvio on päivitetty NSS:n ja SKOLin yhteistyönä. Päivitetty työmääräarvio löytyy osoitteesta http://www.skolry.fi/talonrakennussektori.
Myös muiden toimialojen työmääräarviot löytyvät samasta osoitteesta. --