Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry toivoo saavansa rahoitushakemuksia hankkeilta, jotka liittyvät STEKin uusiin painopistealueisiin. Keväällä toteutetaan myös kohdennettu haku, jolla tuetaan erityisesti kiinteistöjen energiatehokkuutta sähköistyksellä edistäviä hankkeita.
STEK ry tarkensi vastikään painopistealueitaan. Jatkossa STEKin toiminnan keskiössä ovat sähkön turvallisen ja luotettavan käytön ja sähköisten energiatehokkuusratkaisujen sekä älykkään sähkön käytön edistäminen. STEK priorisoi hankepäätöksiä tehdessään sellaisia hankkeita, jotka edistävät valittujen painopistealueiden tavoitteiden saavuttamista. Perinteisen hankerahoituksen yhteydessä STEK voi jatkossa toteuttaa myös temaattisia hakuja, joilla haetaan määriteltyä erityistavoitetta tukevia hankkeita.

Kevään 2015 aikana STEK käynnistää ensimmäisen kohdennetun haun ja toivoo rahoitushakemuksia painopistealueitaan edistävien yleishyödyllisten hankkeiden lisäksi kiinteistöjen energiatehokkuutta parantaville hankkeille.

- Ensimmäisen temaattisen haun kohteeksi valittiin kiinteistöjen energiatehokkuutta edistävät hankkeet, koska tämä alue tarjoaa todella suuren mahdollisuuden merkittäviin säästöihin, jotka samalla usein parantavat rakennuksen käyttömukavuutta ja turvallisuutta, toimitusjohtaja Timo Kekkonen sanoo. - Selvitysten mukaan kiinteistöjen käyttämästä energiasta puolet kuluu lämmitykseen, noin neljännes valaistukseen ja muihin sähkölaitteisiin ja lähes viidennes käyttöveden lämmitykseen. Rahoitettavaksi ehdotettavien projektien tulee edistää rakennusten energiatehokkuuden parantamista ja ne voivat kohdistua niin uudisrakentamiseen kuin korjausrakentamiseenkin.

Molemmissa hankehauissa on sama prosessi: rahoitusta haetaan STEKin verkkopalvelusta löytyvällä sähköisellä hakulomakkeella. Hakemukset tulee jättää sähköisesti 15.3. mennessä. Rahoituksesta päättää STEK ry:n hallitus, asiantuntijatyöryhmän esittelystä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Kekkonen, Gsm 050 500 3214
Viestintäpäällikkö Kirsi Gimishanov, Gsm 040 480 8223