Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry myöntää kaksi kertaa vuodessa rahoitusta yleishyödyllisille hankkeille, jotka liittyvät STEKin painopistealueisiin – sähkön käytön turvallisuuteen ja luotettavuuteen, sähköisten järjestelmien energiatehokkuuteen tai älykkääseen sähkön käyttöön. Tavanomaisen rahoituskierroksen ohella toteutetaan syksyllä 2015 myös teemahaku, jolla tuetaan erityisesti sähköisten järjestelmien tietoturvaa edistäviä hankkeita.

STEKin toiminnan keskiössä ovat sähkön turvallisen ja luotettavan käytön ja sähköisten energiatehokkuusratkaisujen sekä älykkään sähkön käytön edistäminen. Painopistealueet määrittävät STEKin toiminnan fokusta ja rahoituksen suuntaamista.

Tavanomaisen hakuprosessin ohessa STEK voi jatkossa myös teemoittaa hakukierroksia. Syksyllä 2015 STEKin rahoitusta voikin hakea joko painopistealueille sijoittuville hankkeille tai syksyn teeman mukaisesti sähköisten järjestelmien tietoturvaa edistäviä hankkeille.

"Sähköisten järjestelmien käyttö kiinteistöohjauksessa ja rakennusautomaatiossa on yleistynyt voimakkaasti, samalla kun niiden vaatimaa tietoturvaa ei ole tiedostettu tarpeeksi syvällisesti. Toisaalta sähköisten järjestelmien rooli esimerkiksi sähköntuotannossa, sähkönsiirrossa ja sähkönkulutuspiikkien tasaamisessa on aivan oleellinen. Teemoitetun hankerahoituksemme kohteena voi siis olla hyvin monipuolisesti erilaisten sähköisten järjestelmien tietoturva taloteknisistä järjestelmistä laajempiin, sähköntuotantoon, - siirtoon ja – kulutukseen tai älykkäisiin sähköverkkoihin liittyviin järjestelmiin asti", toimitusjohtaja Timo Kekkonen sanoo.

Rahoituksen tavoitteena on lisätä sekä sähköalan että kuluttajien tietoisuutta sähköisten järjestelmien tietoturvasta, ja luoda hyviä käytäntöjä järjestelmien turvalliseen hyödyntämiseen.

Rahoitusta haetaan STEKin verkkopalvelusta löytyvällä sähköisellä hakulomakkeella. Hakemukset tulee jättää sähköisesti 15.9. mennessä. Rahoituksesta päättää STEK ry:n hallitus, asiantuntijatyöryhmän esittelystä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Kekkonen, Gsm 050 500 3214
Viestintäpäällikkö Kirsi Gimishanov, Gsm 040 480 8223