Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n yhteisen suhdannetiedustelun mukaan usko rakentamiseen on viimeisen vuoden aikana selvästi parantunut. Korjausrakentaminen on edelleen rakentamisen veturina. Sähköurakoitsijoiden odotukset lähitulevaisuudesta ovat matalalla, vaikka syksyn 2014 pohjakosketuksesta ollaan tultu ylöspäin. Sähkösuunnittelijoilla ovat odotukset edelleen parantuneet.

Tiedustelu lähetettiin lokakuussa 2015 NSS:n ja STUL:n jäsenrekisteristä 1754:lle sähköpostiosoitteensa ilmoittaneelle yritykselle. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 281 yritystä, joista sähköurakoitsijoita oli 247 ja sähkösuunnittelijoita 34. Vastausprosentiksi sähköurakoitsijoiden osalta muodostui 15 ja sähkösuunnittelijoiden osalta vastausprosentti oli 39.
Vastauksissa näkyy selkeä toiveikkuuden lisääntyminen. Rakentamiseen kokonaisuudessaan on kuitenkin edelleen negatiiviset odotukset koko valtakunnassa. Parhaat näkymät ovat pääkaupunkiseudulla. Sähkösuunnittelijoilla ovat odotukset asuntorakentamisessa ja julkisen rakentamisen osalta kääntyneet pitkästä aikaa plussalle.

Korjausrakentaminen kasvu-uralla
Jokaisella alalla tehdyn suhdannetiedustelun perusteella myönteisimmät odotukset ovat olleet korjausrakentamisessa. Sen uskoo kasvavan tai vähintäänkin pysyvän ennallaan tulevana puolivuotiskautena lähes 90 prosenttia vastaajista. Korjausrakentaminen on vuositasolla jo selvästi uudisrakentamista suurempi.

Tarjouskyselyt lisääntyneet ja työkantaa riittää
Sähkösuunnittelijoilla tarjouskyselyjen määrä oli kasvanut tai pysynyt ennallaan 70,6 prosentilla. Saldoluvulla 2 mitattuna tilanne oli suurin piirtein ennallaan viime keväästä (0), mutta selvästi parempi kuin viime syksynä (-16). Sähkösuunnittelijoilla tiedusteluajankohdan työkanta verrattuna puoli vuotta aikaisempaan oli suurempi tai vähintään yhtä suuri 76,5 prosentilla. Saldoluvulla katsottuna työkantatilanne oli myös parempi, nyt +13,2 vrt -19 syksy 2014.

Suhdannetiedusteluissa on kysytty myös työ- ja tilauskannan riittävyyttä tiedusteluajankohdan kapasiteetille. Yritysten työ- ja tilauskannan riittävyyden mediaani oli urakoitsijoilla 3 kuukautta (3 kk syksy 2014) ja suunnittelijoilla oli parantunut, nyt 4 kuukautta (3 kk syksy 2014). Työkannan mediaani on koko kyselyn historian ajan vaihdellut 3–5 kuukauteen. Henkilöstön määrässä suunnittelijoilla edelleen lisäystarvetta

Kyselyssä kysytään myös kunkin vastaajayrityksen henkilömäärät puoli vuotta sitten, nyt ja ennuste puolen vuoden päästä. Suunnittelijavastaajista 97,1 prosenttia arvioi yrityksensä henkilömäärän olevan yhtä suuri tai kasvavan. Henkilömäärillä ilmoitettuna suunnittelijoiden määrä on kasvanut 5,7 prosenttia ja kasvaa tulevana puolivuotiskautena 3,2 prosenttia.

Hintataso ja yritystoiminnan tuloksellisuus
Hintatason uskoo kasvavan 23,5 prosenttia sähkösuunnittelijoista, joka on yli kaksinkertainen määrä verrattuna kevääseen. Samalla nykyistä alempiin hintoihin uskoo alle kymmenen prosenttia, kun keväällä kaksikymmentä prosenttia uskoi hintojen alentuvan.
Yritystoiminnan tuloksellisuus paranee kuluvana vuonna 32,4 prosentin mielestä, joka sekin on kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin keväällä.
Kaiken kaikkiaan suhdannetiedustelu osoitti mielialojen kohonneen, mutta eroja yritysten välillä on selvästi, varsinkin eri alueilla on suuria eroja.

Risto Hiltunen
Sähkösuunnittelijat NSS ry