Sähköselostus on YSE 1998 mukaisen urakkasopimuksen tekninen sopimusasiakirja. Sähkötieto ry ja Sähköinfo Oy toteuttivat hankkeen, jonka tuloksena valmistuivat uudet S 2010 –nimikkeistön mukaiset sähköselostusesimerkit. Uudistus käsittää

- kaikille sähkö- ja tietoteknisille järjestelmille yhteisen työselostuksen yleisosan,
- järjestelmäkohtaiset selostusesimerkit sähköenergian jakelujärjestelmistä sekä tietoteknisistä järjestelmistä ja
- urakkarajataulukoiden esimerkit sekä yleisesti että järjestelmittäin.


Uusi sähköselostus tuo rakennuttajille seuraavia hyötyjä:

- Kustannussäästöjä; rakennuttajat / rakennuttajayritykset välttyvät organisaatiokohtaisten selostusten mittavalta kehitys- ja ylläpitotyöltä.
- Vakiointi tehostaa ja selkeyttää hankintaprosessia; kaikki osapuolet käyttävät rakennushankkeessa alan vakiomuotoista Internet –ajan sähköselostusta, joka tukee sähköistä tiedon- ja laadunhallintaa.
- Yhdenmukaisuutta; S 2010-sähkönimikkeistön mukainen dokumentointitapa tukee kiinteistön ylläpitovaiheen dokumentointi- ja huoltokirjakäytäntöjä.

Uusia selostusesimerkkejä oli laatimassa kymmenkunta kokenutta sähkö-, tele-, turva- ja automaatioalan asiantuntijaa. Työtä ohjasi Sähkötieto ry:n työryhmä, joka tarkasti koko aineiston ja käsitteli kaikki yleiseltä lausuntokierrokselta saadut palautteet. Aineistolla on rakennuttajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden edustajista kootun työryhmän hyväksyntä. Ryhmän puheenjohtajana toimi projektinjohtaja Jukka Vierros Helsingin kaupungin rakennusvirastosta.

Valmistuneen aineiston ominaispiirteitä ovat:
- Työselostusesimerkit ovat YSE 1998:n periaatteita noudattavia teknisiä aineistoja, joista kaupalliset asiat on poistettu.
- Esimerkit helpottavat kohdekohtaisen työselostuksen laadintaa alan hyvän asiakirjakäytännön mukaisesti.
- Aineisto käsittää myös urakkarajataulukoiden esimerkit helpottamaan kaupallisten velvoitteiden kuvaamista täsmällisesti järjestelmittäin.
- Esimerkit soveltuvat erilaisiin kohteisiin sekä suunnittelu-, hankinta- ja toteutustapoihin.
- Aineisto noudattaa voimassaolevia lakeja, standardeja ja suosituksia.
- Aineiston sähköinen hyödyntäminen on tehty käteväksi.

Aineiston hyödyntäminen on mahdollista http://www.sahkoinfo.fi/severi –tietopalvelussa ST-kortiston käyttäjätunnukset hankkineille.
Kokonaisuudessaan selostusesimerkit sisältyvät ST-kortiston verkkoversioon
http://www.sahkoinfo.fi/Product.aspx?k=376-744-474 sekä Super-lisenssiin
http://www.sahkoinfo.fi/Product.aspx?k=736-041-394

Lisätietoja aineistosta saa ST-kortiston kehityspäällikkö Pentti Härköseltä pentti.harkonen@sahkoinfo.fi p. 09 5476 1309.
Lisätietoja tuotteiden käyttöoikeuksista saa Kari Jaakolalta kari.jaakola@sahkoinfo.fi p. 09 5476 1324.