(28.12.2015) Rakentamisen suunnittelijapätevyydet on uudistettu 2014 voimaan tulleen uuden Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Myös sähkösuunnittelijan pätevyysjärjestelmä on uusiutunut. Vuoden 2016 alusta lähtien myönnetään uuden järjestelmän mukaisia pätevyyksiä. Uudet pätevyyssivut löytyvät osoitteesta www.sähkösuunnittelu.fi.
Järjestelmän mukainen pätevyys on osoitus siitä, että päteväksi todetun henkilön perus- ja lisäkoulutus sekä työkokemus täyttävät niille asetetut vaatimukset. Uudet rakennussähkösuunnittelijan pätevyyden vaativuusluokat ovat vähäinen, tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. Nämä ovat nimityksiltään samat kuin muiden suunnittelualojen pätevyysluokat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan.

Pätevyyttä haetaan pätevyysjärjestelmän internetsivulla olevalla lomakkeella sekä sen liitteillä. Pätevyyden myöntää lautakunta, joka koostuu Sähkösuunnittelijat NSS ry:n, Senaatti-kiinteistöjen, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n, Sähköinsinööriliitto ry:n, Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:n ja Insinööriliitto ry:n edustajista. Sähkösuunnittelijan pätevyysjärjestelmän sihteerijärjestönä toimii NSS ry.