Vuoden 2010 sähkösuunnittelija julkistettiin Sähköisen talotekniikan rakennuttajaseminaarissa Helsingissä 25.8.2011. Tunnustuksen sai vuonna 1993 perustettu tamperelainen Sähkötekniikka Oy Kari Sirén.

Sähkötekniikka Oy Kari Sirén on sähkötekniikan alan konsultti- ja insinööritoimisto. Toimeksiannot ovat pääosin erilaisten rakennuskohteiden ja teollisuuden sähkösuunnittelutehtäviä sekä niihin liittyviä asiantuntijapalveluja.

Yritys tekee myös merkittävästi rakentamisen sähkötekniikoiden sekä rakentamistalouden tutkimus- ja kehitystyötä, joka tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston ja alan järjestöjen kanssa. Yrityksen toimitusjohtaja Kari Sirén on toiminut Sähkösuunnittelijat NSS ry:n hallituksessa vuosina 2002 - 2010 ja toimii edelleen puheenjohtajana yhdistyksen kehitystyöryhmässä.

STUL ry:n toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen perustelee tämän vuoden valintaa yhteiskunnallisen vastuun ottamisen näkökulmasta: ”Sähkö- ja telealalla toimivilla kokeneilla ammattilaisilla on runsaasti annettavaa nuorille sukupolville, mutta kovin harva haluaa irrottaa aikaansa opettamiseen. On hienoa, että meillä on maassamme Kari Sirènin kaltaisia henkilöitä, jotka tekevät aktiivisesti yhteistyötä oppilaitosten kanssa”, sanoo Kyllönen.

RAKLI:n toimitusjohtaja Helena Kinnusen mielestä Vuoden sähkösuunnittelija -tunnustuksen antaminen on signaali siitä, mihin suuntaan alan toiminnan halutaan kehittyvän. ”Verkottuminen ja yhteistyö on teknisen kehityksen myötä elinehto laadukkaalle lopputulokselle. On myös tärkeää, että alalla toimivat ammattilaiset tuovat aktiivisesti esiin uutta tekniikkaa ja toimintamalleja rakennuttajien käyttöön”, Kinnunen muistuttaa.

Sähkösuunnittelijat NSS ry:n puheenjohtaja Timo Tenninen kehuu Sirènin tapaa vaikuttaa alan kehittämiseen laajasti. ”Kari Sirènin rooli sähkönimikkeistön uudistamisessa ja sähköistyksen rakentamisprosessin virtaviivaistamisessa on aivan omaa luokkaansa. Karin verbaalisesti nasevat kannanotot pöllyttävät usein raikkaasti konservatiivistä sähköalaa", Tenninen kertoo.

Vuoden 2010 sähkösuunnittelijaksi valinnan perustelut lyhyesti:
- Yritys ja sen näkyvänä keulakuvana toimitusjohtajansa Kari Sirèn on koko sähköistysalan merkittävä vaikuttaja.
- Sirènillä on suuri rooli sähkönimikkeistön uudistamisessa ja sähköistyksen rakentamisprosessin virtaviivaistamisessa.
- Sirèn on keskeinen vaikuttaja alan koulutuksen kehittämisessä omaa asiantuntemustaan antaen ja asioita itse edistäen sekä lainsäädäntö- ja opetusviranomaisiin ja oppilaitoksiin vaikuttaen.
- Kari Sirèn on alaa koskevissa asioissa terävistä kannanotoistaan tunnettu aktiivinen keskustelija.

Vuoden sähkösuunnittelijan valitsevat Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry. Tämän vuosittain annettavan tunnustuksen tarkoitus on nostaa esiin alan esikuvallinen toimija.

RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöjen ja infrastruktuurin omistajat, rakennuttajat, käyttäjäorganisaatiot, sijoittajat ja palveluntuottajat. STUL edustaa yli 3000 sähköistysalan yritystä, jotka käytännössä toteuttavat sähkö- ja telesuunnitelmat.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Sirèn, puh. 03 233 9900 ja 040 5004540, kari.siren@sahkotekniikka.fi, www.sahkotekniikka.fi
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry,Toimitusjohtaja Helena Kinnunen, puh. 050 555 8177, helena.kinnunen@rakli.fi
Sähkösuunnittelijat NSS ry, puheenjohtaja Timo Tenninen, puh. 0400 403 902, timo.tenninen@lausamo.com
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen, puh. 09 547 610 ja 040 501 1289, olli-heikki.kyllonen@stul.fi