Sähkösuunnittelijat NSS ry:n vuonna 2011 perustama työryhmä on laatinut sovellusohjeen siitä, kuinka koneiden sähkölaitteistojen SFS 60204-1 standardia sovelletaan rakennusten IV-koneiden sähköistyksessä siten, että se vastaa myös viime vuonna voimaan tulleen konedirektiivin 2006/42/EY vaatimuksia. Sovellusohjeen tavoitteena on löytää yhteiset pelisäännöt suunnitteluun, toteutukseen ja tarkastuksiin IV-koneiden osalta.

Noudattamalla NSS:n suositusta suunnittelijat ja tarkastajat voivat nyt toimia yhtenäisen käytännön mukaan.
Sovellusohjeessa otetaan kantaa mm.
• IV-koneen hätäpysäytykseen, pysäytysluokkaan
• Ohjausjännitemuuntajien tarpeellisuuteen
• Turvakytkimiin, syötön erotuskytkimiin
• Johdotusten väreihin ja johdinmerkkauksiin
• Koneiden käynnistymiseen sähkökatkon jälkeen
• Vaatimuksenmukaisuusvakuutus ja CE merkintä

Soveltamisohjeen laatineeseen työryhmään ovat kuuluneet Matti Urjo (Insinööritoimisto Olof Granlund Oy), Risto Hiltunen (Sähkösuunnittelijat NSS ry), Jukka Korhonen (AIRIX Talotekniikka Oy), Paavo Hakala (Suunnittelutoimisto Hakala Oy) ja Keijo Mäkinen (Yhtyneet Insinöörit Oy). Ohjeen laadinnassa ovat olleet mukana SESKO ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry. Työryhmän jäsenten lisäksi sovellusohjeen laadinnassa on kuultu asiantuntijoina Sosiaali- ja terveysministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön, Turvallisuus ja kemikaaliviraston ja Työsuojeluhallinnon edustajia. Myös Inspecta on ilmaissut kantansa asiaan.

Lataa suositus tästä.