Sähkösuunnittelun projektipäällikkökoulutus - ammatillinen täydennyskoulutus sähkösuunnittelijalle järjestetään 26.-27.10.2017. Katso tästä ohjelma ja ilmoittaudu mukaan 13.10. mennessä osoitteeseen webmaster@nssoy.fi.

NSS:n syksyn asiantuntijaseminaari järjestetään 9.11. Valo-talossa Helsingissä. Lisätietoa tulossa.

NSS ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään 9.11. klo 16.00 alkaen Valo-talossa Helsingissä.

 Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Käsitellään hallituksen seuraavaa kalenterivuotta varten esittämä
toimintasuunnitelma.
4. Käsitellään hallituksen seuraavaa kalenterivuotta varten laatima
talousarvioehdotus sekä päätetään jäseniltä perittävistä liittymis- ja
jäsenmaksujen sekä viivästyskorkojen suuruudesta. Lisäksi vahvistetaan
yhdistyksen luottamushenkilöille mahdollisesti maksettavien palkkioiden
suuruus.
5. Valitaan tulevan toimintakauden puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä
henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle.
6. Valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.
7. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten esittämät kokouskutsussa
mainitut asiat.
Asia on otettava kokouksen käsiteltäväksi, jos siitä on tehty kirjallinen pyyntö
yhdistyksen hallitukselle neljäkymmentä (40) päivää ennen kokousta.

NSS:n jouluglögit järjestetään 7.12. klo 16-19. Kutsut lähetetään marraskuussa.