Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot 

- SESKOn lausuntopyyntö standardiehdotuksesta SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset. Lausuntoaika päättyy 9.2.2018. 

- SESKOn lausuntopyntö standardin SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus muutos 1. Lausuntoaika päättyy 16.3.2018.

 
- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.