Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot 

- Rakennustietosäätiö RTS sr lausuntopyyntö RT-ohjekorttiehdotuksesta "Rakennusten savunhallinta ja savunpoistolaitteistojen kunnossapito".
Vastausaika päättyy 10.2.2020.
Ohjekorttiehdotus, sen esittely ja lausuntovastauslomake ovat osoitteessa
https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/lausuntopyynnot/artikkelit/lausuntopyynto-savunhallinta-100220.html.stx   
 
- SESKOn lausuntopyyntö pienjännitesähköasennusten energiatehokkuutta ja tuottaja-kuluttajan sähköasennuksia koskevista standardiehdotuksista. Ehdotukset ovat suoria käännöksiä IEC- ja CENELECin HD-standardeista ja ne ovat uusia soveltamisalueita myös IEC:n ja CENELECin standardeissa. Koska eurooppalainen esikuvastandardi on HD-asiakirja, sen sisältö julkaistaan Suomessa kansallisella tunnuksella.
Lausuntoaika päättyy 10.4.2020.

 
- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.