Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot 

- Rakennustietosäätiö RTS sr lausuntopyyntö RT-ohjekorttiehdotuksesta "Rakennusten savunhallinta ja savunpoistolaitteistojen kunnossapito".
Vastausaika päättyy 10.2.2020.
Ohjekorttiehdotus, sen esittely ja lausuntovastauslomake ovat osoitteessa
https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/lausuntopyynnot/artikkelit/lausuntopyynto-savunhallinta-100220.html.stx   

 
- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.