Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot   

- Rakennustietosäätiö RTS sr:n lausuntopyyntö päivitettävänä olevista projektinjohtopalvelun RT-sopimusasiakirjaehdotuksista:

  • RTS 21:06 Projektinjohtopalvelusopimuksen laatiminen (sopimusmalli, jonka pohjalta tullaan päivittämään sopimuslomake RT 80314 Projektinjohtopalvelusopimus (v. 2005))
  • RTS 21:07 Projektinjohtopalvelun tehtäväluettelo
  • RTS 21:08 Yhteistoiminta- ja yhteispalkkiosopimus (sopimuslomake)

Ehdotukset, niiden esittely, jakeluluettelo ja lausuntovastauslomakkeet ovat ladattavissa osoitteesta https://rakennustieto.fi/lausuntopyynnot. Lausuntoaika päättyy 9.4.2021.

- Sisätyöpaikkojen valaistusstandardi EN 12464-1 on muuttumassa. Standardiehdotuksen kaikille avoin julkinen lausuntokierros on 17.2.-1.4.2021.
Light and lighting. Lighting of work places. Part 1: Indoor work places
Lausuntopyynnön määräaika: 2021-04-01
SFS Lausuntopyyntöpalvelun verkkolinkki standardiehdotukseen FINAL DRAFT FprEN 12464-1 February 2021
https://lausunto.sfs.fi/Home/Details/12893

- Rakennustietosäätiö RTS:n lausuntopyyntö ohjekorttiehdotuksesta RTS 21:3 Erottimet.
Ohjekortissa käsitellään jäte- ja sadevesien öljyn- ja hiekanerottimia sekä keittiöiden ja elintarviketeollisuuden jätevesien rasvanerottimia. Ohjekortti on tarkoitettu pääasiassa suunnittelijoille, mutta ohjekortissa on hyödyllistä tietoa myös tilaajalle ja urakoitsijalle. Lausuntoaika päättyy 26.3.2021.
Lausuntomateriaali on ladattavissa osoitteesta https://rakennustieto.fi/lausuntopyynnot

- SESKOn lausuntopyyntö standardiehdotuksesta SFS-EN 50341-2-7 Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kV jännitteellä. Osa 2-7 Suomen kansalliset velvoittavat määrittelyt, toinen painos. Lausuntoaika päättyy 31.5.2021.

- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.