Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot   

- Rakennustietosäätiö RTS sr pyytää kommentteja ja lausuntoja RYL-ehdotuksiin:
 
• RTS 21:10 TalotekniikkaRYL. Osa 21.1 Lämmitysjärjestelmät
• RTS 21:11 TalotekniikkaRYL. Osa 21.4 Jäähdytysjärjestelmät
• RTS 21:12 TalotekniikkaRYL. Osa 23 Rakennusautomaatio
 
TalotekniikkaRYLin ehdotukset on laadittu Rakennustietosäätiö RTS:n asettamassa toimikunnassa TK 418 (Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät) ja TK 417 (Rakennusautomaatio). Ehdotukset on hyväksynyt lausuntokierrokselle TalotekniikkaRYLin Valvova toimikunta PT 33. Lausuntoaika päättyy 23.5.2021
 
- Rakennustietosäätiö RTS sr:n lausuntopyyntö pistepilviaineistoja suunnittelun lähtötietona ja niihin perustuvaa rakennuksen lähtötilanteen mallintamista eli inventointimallintamista käsittelevästä ohjekorttiehdotuksesta. Inventointimallia tarkastellaan korjausrakentamisen näkökulmasta. Ohjekortissa käsitellään myös inventointimallintamisen tilaamista ja laadunvarmistusta. Ohjekortti on tarkoitettu tilaajille, inventointimallin tuottajille ja inventointimallin käyttäjille.
Lausuntoaika päättyy 28.5.2021.
 
- Rakennustietosäätiö RTS on asettanut lausunnolle InfraRYL:n infrarakenteiden yleisten laatuvaatimusten työnosa –luvun pääryhmän 30 000 jaksosta 33 000 Sähkö-, tele- ja koneteknisien järjestelmien lukuja, jotka on esitetty lausuntopyynnön liitteessä 1. Lausuntoaika päättyy 28.5.2021. Aineisto löytyy Rakennustiedon lausuntosivuilta.
 
Lausuntomateriaalit edellisiin on ladattavissa osoitteesta https://uutiset.rakennustieto.fi/category/yleinen/lausuntopyynnot/

- SESKOn lausuntopyyntö standardiehdotuksesta SFS-EN 50341-2-7 Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kV jännitteellä. Osa 2-7 Suomen kansalliset velvoittavat määrittelyt, toinen painos. Lausuntoaika päättyy 31.5.2021.

- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.