Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot 

- Rakennustietosäätiö RTS:n lausuntopyyntö InfraRYL:n infrarakenteiden yleisten laatuvaatimusten työnosa –luvun pääryhmästä 30 000 Järjestelmät. Lausuntoa pyydetään Liikennevalojen luvusta, joka on päivittynyt huomattavasti. Lausuntoaineisto löytyy täältä. Lausunto on palautettava viimeistään 29.5.2020. 
 
- Sähkötieto ry:n lausuntopyyntö ohjekortista ST 610.12 Ovipuhelinjärjestelmät. Lausuntoaika päättyy 17.6.2020.

 
- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.