Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot    

- Rakennustietosäätiö RTSn lausuntopyyntö Sähköajoneuvojen latauspisteitä kiinteistöissä käsittelevästä ohje-ehdotuksesta. 
Ohjeessa esitetään perustietoja sähköajoneuvojen latauspisteistä ja käsitellään latauspisteen hankintaa, suunnittelua ja rakentamista sekä lain vaatimuksia rakennusten latauspisteistä ja latauspistevalmiudesta.
 
Lausuntopyynnön aineisto löytyy osoitteesta https://rakennustieto.fi/lausuntopyynnot   
 
- RTS 21:19 Sähköajoneuvojen latauspisteet kiinteistössä ohje-ehdotus
- RTS 21:19 Lausuntoesittely
- RTS 21:19 Lausuntovastauslomake
 
Lausuntoaika päättyy 10.9.2021.

- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.