Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot   

- Rakennustietosäätiö RTS:n lausuntopyyntö RT-ohjekorttiehdotuksesta Palomieshissit ja evakuointihissit. Lausuntoaika päättyy 25.1.2021. Ohjekorttiehdotus, sen esittely ja lausuntovastauslomake ovat osoitteessa https://uutiset.rakennustieto.fi/kortistot/rt-kortisto/lausunnolla-ohje-ehdotus-palomieshisseista-ja-evakuointihisseista/
 
- Sisäverkkomääräyksessä 65D antenniverkossa käytettäville passiivikomponenteille vaadittavaa taajuusalueen ylärajaa on nostettu 1000 MHz -> 1218 MHz, minkä johdosta Traficomilta on tiedusteltu tulkintaa antenniverkossa käytettävistä passiivikomponenteista. Tässä muistiossa kuvataan lyhyesti määräysmuutoksen taustat, vaatimuksiin liittyvät nykyiset reunaehdot sekä annetaan suosituksia antenniverkossa käytettävistä passiivikomponenteista. Muistion tarkoituksena on selventää voimassa olevia antenniverkkojen suunnittelua ja rakentamista koskevia velvoitteita. Aihetta tarkastellaan uudestaan, kun sisäverkkomääräyksen päivittäminen tulee ajankohtaiseksi (näillä näkymin työ voidaan aloittaa vuonna 2021) ja Traficom ottaa mielellään vastaan palautetta aiheesta.

 
- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.