Teemat ja aineistopäivät 2018

Numero Teema Muuta Aineistopäivä Ilmestyy
1/19 Rakennuttaminen Rakennusten sähköjärjestelmät ja sähköistys, rakennuttamiskäytännöt, projektinjohto, kilpailutus. pe 25.1. helmikuu
vko 7
2/19 Teleratkaisut ja turvallisuus Televerkot, digijärjestelmät, henkilöturvajärjestelmät, videovalvonta ja ääni, AV-ratkaisut, uudistetut standardit. Lehti mukana toukokuussa pidettävillä ELEXPO-messuilla. pe 19.4. toukokuu vko 20
3/19 Valaistus Valaistussuunnittelijat, ajankohtaiset projektit, käytäntö ja tekniikka, tuotekehitys ja uutuustuotteet. Plaani 20 vuotta juhlanumero! pe 23.8. syyskuu
vko 38
4/19 Sähkösuunnittelu Suunnittelumenetelmät, ajankohtaiset standardit ja ohjeet, prosessinhallinta, suunnittelukohteet. pe 8.11. joulukuu
vko 49