Teemat ja aineistopäivät 2021

Numero Teema Muuta Aineistopäivä Ilmestyy
1/21 Rakennuttaminen Rakennusten sähköjärjestelmät ja sähköistys, rakennuttamiskäytännöt, projektinjohto, kilpailutus.  pe 22.1. helmikuu
vko 8
2/21 Teleratkaisut ja turvallisuus Televerkot, digijärjestelmät, henkilöturvajärjestelmät, videovalvonta ja ääni, AV-ratkaisut, uudistetut standardit.  pe 7.5. kesäkuu vko 23
3/21 Valaistus Valaistussuunnittelijat, ajankohtaiset projektit, käytäntö ja tekniikka, tuotekehitys ja uutuustuotteet.  pe 20.8. syyskuu
vko 38
4/21 Sähkösuunnittelu Suunnittelumenetelmät, ajankohtaiset standardit ja ohjeet, prosessinhallinta, suunnittelukohteet. pe 5.11. joulukuu
vko 49