Sähkösuunnittelijan pätevyystodistus

Sähkösuunnittelijan pätevyysjärjestelmää uudistetaan. Uudet hakulomakkeet ovat osoitteessa www.sähkösuunnittelu.fi. Vanhoilla hakulomakkeilla ei voi enää hakea pätevyyttä.

 

Sertifiointi

Suomen sähköalan suunnittelijoiden ja suunnittelutoimistojen yhdistys Sähkösuunnittelijat NSS ry aloitti syksyllä 2004 yhteistyössä Suomen Konsulttiyhdistys SNIL ry:n, Sähköinsinööriliitto ry:n, Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:n, Insinööriliitto IL ry:n sekä rakennuttajatahoa edustavan Senaatti-kiinteistöjen kanssa henkilösertifioinnin, jonka avulla asiakas voi varmistaa sähköteknisiin suunnittelijatehtäviin ehdolla olevien henkilöiden pätevyyden eri vaativuusluokkien mukaisissa suunnittelukohteissa. Myönnettävästä pätevyyden osoittavasta sertifioinnista päättää puolueeton lautakunta, joka koostuu nykyisin alla mainittujen asiantuntijaorganisaatioiden edustajista. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin edustaja toimii lautakunnan toimintaa avustavana asiantuntijana.

Sertifiointijärjestelmällä halutaan vakuuttaa asiakkaille, että suunnittelijalla on riittävästi koulutusta ja kokemusta, joilla hän suoriutuu tarjouskohteen projektinhallinnasta. Pätevyyden toteamistoiminnan tavoitteena on niin ikään luoda luotettavat edellytykset sähkösuunnittelijan kelpoisuuden arvioinnille sekä luoda sähköalan koulutuksen saaneelle henkilölle jatkuvaan itsensä kehittämiseen kannustava järjestelmä. Samalla toiminta helpottaa ja yksinkertaistaa rakennuttajan päätöksentekoa sähkösuunnittelijan valinnassa sekä antaa mahdollisuuden verrata sähkösuunnittelijan osaamista muuhun suunnittelijakuntaan.Henkilöpätevyyden toteamistoiminnan avulla voidaan kehittää ja täydentää myös sähkösuunnitteluyritysten sisäisiä laatujärjestelmiä.

Pätevyysvaatimusten eri tasojen pohjana ovat olleet maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset koulutus- ja kohdevaatimukset. Luokitus porrastuu alimmasta C-luokasta korkeimpaan AA-luokkaan. Luokitus myönnetään henkilökohtaisesti suunnittelijalle. Perustason vähimmäisvaatimuksena on suoritettu sähköteknikon tutkinto ja kahden vuoden käytännön kokemus suunnittelutyöstä. Eri tasoihin tarvittavat lisäpisteet hankitaan ja myönnetään työkokemuksesta ja erilaisia vaatimustasoja edustavista työkohteista. Pätevyyden toteaminen korostaa sähkösuunnittelijan työkokemusta projektinhallinnassa.

Asiantuntijalautakunnan tehtävänä on todeta yksittäisen hakijan pätevyys ja myöntää pätevyystodistus sekä tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä hakijalta. Määrämuotoinen pätevyyttä koskeva hakemus jätetään NSS ry:lle käsiteltäväksi. Hakemuksessa on esitettävä riittävät tiedot hakijan koulutuksesta ja kokemuksesta, jotta lautakunta voi arvioida pätevyysvaatimusten täyttyvän. Hakemusten käsittelystä, pätevyyden toteamisesta ja rekisterin ylläpidosta peritään todistuksen luovuttamisen yhteydessä 70 euron suuruinen maksu. Hakemuskaavake liitteineen löytyy sivun yläosan linkeistä.